Aanmelding Event spuittechniek in de fruitteelt en vruchtboomkwekerij

Spuittechnieken & -doppen, driftreductie & emissiebeperking

Content manager
/ Categorieen: Nieuws

Wanneer:  26 november 2019 | 13:30-16:30 uur
Waar: Fruitteeltbedrijf Minnaard, Ottolanderlaan 4  te Dronten

Inschrijving licentieverlenging en ontvangst vanaf 13:00 uur
Thema licentieverlenging: Veiligheid en techniek
 

PROGRAMMA
●Regelgeving met o.a.: Teelt- en spuitvrije zones, algemene voorwaarden spuittechniek en drukregistratie, extra voorwaarden m.b.t. emissiereductie bij bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. | Waterschap Zuiderzeeland.
●Uitleg en demonstratie EasyFlow: Een nieuw gesloten transfersysteem om op een veilige manier het gewasbeschermingsmiddel in de sproeitank te brengen en hierdoor emissies tot een minimum te beperken. | Bayer Cropscience
●Uitleg en demonstratie Phytobac. Met de Phytobac kunt u reststromen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier verwerken en emissies tot een minimum beperken. | Beutech
●Uitleg over het Squall injectiesysteem. | Green A BV
●Uitleg over een geïntegreerd injectiesysteem op de veldspuit | Raven
●Demonstratie Uitleg over de toepassing van de fluokit; een tool om te zien waar resten van gewasbeschermingsmiddelen achterblijven. | Bayer Cropscience
●Uitleg en demonstratie driftarme spuittechniek| Munckhof

klik op deze link voor aanmelden

Vorig artikel Aanmelding Event spuittechniek en -doppen in de akkerbouw en vollegrondsgroenten

x
×