Grond en plantanalyse

Een grond- of plantanalyse geeft meer inzicht en ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes voor uw teelt. Aan de hand van een grondmonster weet u precies welke mineralen er wel en niet in de grond aanwezig zijn. Ook krijgt u meer inzicht in de structuur van de bodem. Om gedetailleerder gegevens te verzamelen over uw percelen, kunt u er ook voor kiezen een bodemscan te laten uitvoeren. Een bodemscan is een goede basis om u te verdiepen in precisielandbouw.

Heyboer BV heeft een samenwerking met Eurofins. Zo faciliteren wij N-mineraalonderzoek, gewas- en bladanalyses en bronwateranalyses.
 

Uitgebreid monster

Vergeet niet voor uw nieuw in gebruik te nemen percelen een uitgebreid grondmonster te laten nemen. Om een bemestingsplan te maken, dient u van elk perceel dat u in gebruikt heeft, met een maximale perceels grootte van 5 hectare, een geldig uitgebreid grondmonster in uw bezit te hebben. Dit grondmonster mag u niet zelf nemen maar moet u laten nemen door een erkend laboratorium.

 

Gestratificeerd grondmonster

Wanneer is het verstandig om een gestratificeerd grondmonster te laten steken?

  • Topografische percelen groter dan 5 ha, waarbij het gebruik nagenoeg hetzelfde is.
  • Topografische percelen met een lage fosfaattoestand (minimale oppervlakte van 2 ha).
  • PAL waarde lager dan 16 voor grasland.
  • Pw waarde lager dan 25 voor bouwland.

 

Deze percelen kunt u als fosfaatarm meenemen in uw mineralenboekhouding, waardoor u een hogere fosfaatgebruiksnorm per hectare krijgt (zie tabel). Let erop dat u hierbij wel het gehele topografische perceel bemonsterd en u fosfaatreparatie aanvraagt in de Gecombineerde Opgave.

 

Laat u adviseren

×