Verkoopvoorwaarden en certificering

In de link hieronder  vindt u de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Heyboer BV.
Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

 

Hieronder vindt u de certificerings documenten van Heyboer BV.
Certificaat Voedsel Kwaliteit Loonwerk geldig tot 22 september 2023 
Certificaat Distrinutie Gewasbeschermingsmiddelen geldig tot 1 september 2023
Certificaat  BIO geldig tot 31 december 2023

×