GLB adviestool

Vanaf 2023 wijzigt het mestbeleid als gevolg van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Gelijktijdig worden de betalingsrechten uit het huidige GLB vervangen door een premiestelsel, bestaand uit een basispremie en een eco-regeling.  Uw bouwplan bepaalt meer dan voorheen de hoogte van uw GLB-landbouwsubsidies.  
 

Naast de basispremie is er ook een Eco-regeling
Door middel van 22 eco-activiteiten zijn er punten te scoren op vijf thema’s: klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit. Om in aanmerking te komen voor deelname moet u voldoen aan een instapeis op bedrijfsniveau en per thema. De waarde van de eco-activiteiten bepaalt of u in aanmerking komt voor een bronzen, zilveren of gouden premie. De waarden van deze premies zijn: € 60/ha voor brons, € 100/ha voor zilver en € 200/ha voor goud. De aanvraag voor uitbetaling van de basispremie en deelname aan de eco-regeling moet u aangeven in mijn.rvo.nl

GLB adviestool
De keuze voor deelname aan de eco-regeling en aanpassing van het bouwplan zijn zeer bedrijfsspecifiek en soms lastig in te schatten. Het is dan ook belangrijk om de mogelijkheden binnen uw bedrijf tijdig in beeld te brengen. Ter ondersteuning hierin biedt Heyboer BV u de GLB adviestool aan. Maak hiervoor een afspraak met uw Heyboer-adviseur.

 

Onze GLB adviestool... Uw voordeel

  • Geeft inzicht in kansen GLB-subsidies.
  • Geeft inzicht welke eco-regelingen voor uw bedrijf financieel interessant zijn.
  • Onze GLB adviestool wordt continue aangepast aan de laatste regelgeving.
  • Bedrijfsspecifiek en praktijkgericht advies door onze Heyboer-adviseurs. Onze adviseurs beheersen het gebruik van de GLB adviestool en kunnen samen met u een berekening en passend advies maken. Vraag er naar bij uw Heyboer-adviseur.
×