Vruchtboomkwekerij

Kennis van de geïntegreerde en biologische vruchtboomkwekerij.

Het nieuwe seizoen start eind februari met een informatieavond voor onze relaties in de fruitteelt en vruchtboomkwekerij. Op deze avond worden ervaringen uit het afgelopen seizoen en adviezen voor het komende seizoen besproken. Deze avond is tevens geschikt voor het verlengen van uw spuitlicentie.

Alleen een gezond en vitaal gewas kan een topopbrengst leveren. Naast gewasbescherming dragen ook bemesting en bladvoeding hier aan bij. Onder andere Oorwormen, roofmijten, roofwantsen, sluipwespen (zgn. ‘natuurlijke vijanden’) dragen bij aan een natuurlijk evenwicht. Dit proberen we te stimuleren. In de keuze van gewasbeschermingsmiddelen houden we hier rekening mee.

Voor het opdoen van kennis bezoeken onze adviseurs veld- en voorlichtingsbijeenkomsten, proeven van fabrikanten en onderzoeksinstituten. Er is uitwisseling van ervaringen en kennis met collega’s vanuit Crop Solutions en de CAF (Centrale Adviesdienst Fruitteelt).

De waarnemingen in het perceel zijn uiteraard het belangrijkst. Frequente bedrijfsbezoeken en kennis dragen bij aan effectieve en duurzame gewasbescherming.

Via het Heymail Informatie Systeem ontvangen relaties teeltinformatie en advies.

Voor levering van biologische meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is Heyboer BV. door SKAL gecertificeerd.

 

In de volgende link wordt u verwezen naar de SKAL inputlijst.

Laat u adviseren

×