GLB en groenbemesters

De regels met betrekking tot bodembedekking en groenbemesters binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Content manager
/ Categorieen: Nieuws

 

De regels met betrekking tot bodembedekking en groenbemesters binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn als volgt:

Groenbemesters: De verplichting om op 16,7% van het bedrijfsareaal een groenbemester te zaaien is komen te vervallen. Groenbemesters hoeven geen mengsel meer te zijn en je hoeft ze niet meer aan RVO door te geven. Het is echter verstandig om een goede administratie bij te houden van je groenbemesters, inclusief perceelsinformatie, zaaidatum en datum van vernietiging, omdat dit van belang kan zijn voor je stikstofruimte.

Bodembedekkingseisen op kleigrond (GLMC 6): Op kleigrond moet 80% van het bouwland gedurende minimaal 8 weken bedekt zijn in de periode van 1 augustus tot en met 30 november. Bedekking kan ruim worden geïnterpreteerd en omvat niet alleen gewassen, vanggewassen of groenbemesters, maar ook stoppels, mulchen en gewasresten. Alles wat er staat aan bedekking kan meegeteld worden. Denk aan gewassen die er nog staan na 1 augustus (uien), stoppels van granen, de nieuwe teelt (wintergerst) etc.
 
Eco-activiteit "vroeg oogsten rooigewas": Als je deelneemt aan de eco-activiteit "vroeg oogsten rooigewas uiterlijk 31 augustus", dan ben je verplicht om de gewasresten onder te werken vóór 31 augustus. Dit is een uitzondering op het vorige punt. In dit geval kunt u de gewasresten alleen meetellen tot het moment van onderwerken. Om aan de 8 weken bedekkingseis te voldoen, zou je een groenbemester of wintergewas moeten zaaien, of je kunt deze percelen laten vallen onder de resterende 20% van het oppervlak waar geen bodembedekking vereist is.

Bodembedekkingseisen op zandgrond: Op zandgrond geldt de verplichting om na de maïsoogst een groenbemester te telen die tot minimaal 1 februari blijft staan.

 

Groenbemesterkeuze

Bij het kiezen van een groenbemester is het belangrijk om kritisch te kijken naar de verschillende soorten in een mengsel en te bepalen wat wel en niet geschikt is voor je bedrijf en bouwplan. Hier zijn enkele punten om in gedachten te houden:
 
Ziekten en plagen: Kijk naar specifieke bodemziekten en plagen die op je bedrijf voorkomen. Sommige groenbemesters kunnen ziekten en plagen vermeerderen die schadelijk kunnen zijn voor je gewassen. Raadpleeg je Heyboer-adviseur om te bepalen welke groenbemesters geschikt zijn in jouw specifieke omstandigheden.
 
Slakken: Let goed op groenbemesters die rammenas-achtigen bevatten. Deze planten zijn aantrekkelijk voor slakken en kunnen zich daar uitstekend op vermeerderen. Als je geen extra maatregelen wilt nemen om slakken te bestrijden, vermijd dan mengsels met deze soorten. Slakkenkorrels kunnen worden toegevoegd tijdens het zaaien en kort voor het vernietigen van de groenbemesters om de slakkenpopulatie onder controle te houden.
 
Fusarium oxysporum: Japanse haver kan Fusarium oxysporum vermeerderen, zelfs in kleine hoeveelheden in mengsels. Als je uien teelt, is het raadzaam om een andere groenbemester te kiezen om mogelijke problemen met deze ziekteverwekker te voorkomen.


Heyboer BV biedt slimme en functionele groenbemesters die meerwaarde hebben voor het doel waar je voor kiest. Voor elk doel hebben wij de juiste groenbemesters voor je geselecteerd. Hieronder kun je onze folder groenbemesters 2023 downloaden.

 


Vorig artikel Groei door kennis
Volgend artikel Vacature Teeltadviseur Akkerbouw
×