Groentechniek

Gewasbescherming in openbaar en particulier groen

Heyboer BV adviseert hoveniers, gemeenten, beheerders en uitvoerders in het openbaar groen en golfbanen. U kunt bij ons terecht voor advies en levering van o.a. gewasbeschermingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelenkasten en spuit- en randapparatuur.

Per 1 november 2017 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw verboden. Er gelden wel uitzonderingen. Per 31 maart 2016 was het al verboden voor professionele gebruikers om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op een verhard oppervlak buiten de land- en tuinbouw. Het verbod geldt niet voor biociden. Het verbod geldt niet voor situaties waarbij de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel noodzakelijk is voor een veilige exploitatie van bedrijfsmatige activiteiten of inrichtingen.


Green Deal

Voor sportvelden, golfbanen en recreatieterreinen geldt de Green Deal. Daarom vallen deze (voorlopig) onder de uitzondering.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op deze terreinen dient de komende jaren wel worden teruggebracht. Met het ondertekenen van de Green Deal geven de partijen aan dat ze willen meewerken aan het afbouwen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Laat u adviseren

×