Fruitteelt

Kennis en vakmanschap voor de geïntegreerde en biologische fruitteelt

Het nieuwe seizoen start eind februari met een informatieavond voor onze relaties in de fruitteelt en vruchtboomkwekerij. Op deze avond worden ervaringen uit het afgelopen seizoen en adviezen voor het komende seizoen besproken. Tevens wordt er informatie over proefresultaten, toelatingen en nieuwe systemen besproken door middel van presentaties en discussies. Deze avond is tevens geschikt voor het verlengen van uw spuitlicentie.

Alleen een gezond en vitaal gewas kan een topopbrengst leveren. Naast gewasbescherming dragen ook bemesting en bladvoeding hier aan bij. Onder andere Oorwormen, roofmijten, roofwantsen, sluipwespen (zgn. ‘natuurlijke vijanden’) dragen bij aan een natuurlijk evenwicht. Dit proberen we te stimuleren. In de keuze van gewasbeschermingsmiddelen houden we hier rekening mee.

Voor het opdoen van kennis bezoeken onze adviseurs veld- en  voorlichtingsbijeenkomsten, proeven van fabrikanten en diverse onderzoeksinstellingen. Er is uitwisseling van ervaringen en kennis met collega’s vanuit Crop Solutions en de CAF (Centrale Adviesdienst Fruitteelt).

 

Naast het verkrijgen en verzamelen van al deze informatie, wordt er ook gebruik gemaakt van Beslissing Ondersteunende Systemen (B.O.S.) zoals RIMpro voor de bestrijding van schurft, fruitmot en vruchtboomkanker.
De waarnemingen in het perceel zijn uiteraard het belangrijkst. Frequente bedrijfsbezoeken en gedegen kennis dragen bij aan effectieve en duurzame gewasbescherming.

Via het Heymail Informatie Systeem ontvangen relaties teeltinformatie en advies

Voor levering van biologische meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen is Heyboer BV. door SKAL gecertificeerd.

 

In de volgende link wordt u verwezen naar de SKAL inputlijst.

Laat u adviseren

×