Groenbemesters

Ruime keus in groenbemesters

Door groenbemesting wordt de grondkwaliteit verbeterd. Groenbemesters verrijken de grond met waardevolle organische stof, daarbij wordt de bodem doeltreffend tegen structuurbederf beschermd.

Afhankelijk van het tijdstip, gebruiksdoel, aaltjesbestrijding en volgteelt is er een ruime keuze in de diverse soorten groenbemesters. Heyboer BV levert ook hier advies op maat.


 

Update regelgeving vergroening

volgens de regelgeving voor vergroening worden groenbemesters aangeduid als vanggewassen. Aan het gebruik van groenbemesters binnen de vergroening zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zie onderstaande punten:

  • Oppervlakte van de groenbemesters worden met een factor 0,3 berekend als Ecologisch Aandachtsgebied.
  • Mengsels van minimaal 2 soorten inzaaien of gras inzaaien als ondervrucht in het hoofdgewas.
  • Meststoffen gebruiken mag.
  • Minimaal 8 weken op het land
  • Uiterlijk 14 oktober inzaaien.
  • Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan tijdens de 8 weken dat het vanggewas op het land staat.
  • Ten minste 75% van de in de aanbevelende rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruiken.
  • Laatste stand over wet- en regelgeving, kijk op www.mijnrvo.nl

  •  
×