U bevindt zich hier:  Zaaizaden  -  Groenbemesters
Groenbemesters


Ruime keus in groenbemesters
Door groenbemesting wordt de grondkwaliteit verbeterd. Groenbemesters verrijken de grond met waardevolle organische stof, daarbij wordt de bodem doeltreffend tegen structuurbederf beschermd.

Afhankelijk van het tijdstip, gebruiksdoel, aaltjesbestrijding en volgteelt is er een ruime keuze in de diverse soorten groenbemesters. Heyboer BV levert ook hier advies op maat.


Raaigrassen zijn goede vermeerderaars van wortelknobbelaaltjes en vrij-levende aaltjes! Op lichte (gediepploegde) gronden wordt, i.v.m. vermeerdering van o.a. vrij-levende aaltjes, ontraden een grasgroenbemester in te zaaien. Op deze gronden kunt u kiezen voor een bladrammanas. Een goede bestrijding van bietencysteaaltjes met bladrammanas is alleen mogelijk bij zaai t/m uiterlijk half augustus. De voorkeur bij bladrammanas gaat uit naar DOUBLET (PLUS), de multiresistente bladrammanas, die naast een goede bestrijding van het witte bietencystenaaltje, ook geen vermeerdering van het maiswortelknobbelaaltje (M. Chitwoodi)  geeft en geen tot weinig vermeerdering van de vrijlevende aaltjes.  DOUBLET (PLUS) heeft een vlotte begin-ontwikkeling en een late bloei.

Japanse haver (SILKE PLUS) is één van de weinige gewassen die bij vroeg zaaien wortellesie aaltjes (Pratylenchus penetrans) een halt toe roept. Japanse haver is zeer snel in zijn beginontwikkeling, produceert veel organische stof en kan met een beperkte stikstofruimte fors ontwikkelen.

Wanneer wordt gekozen een engels raaigras te zaaien adviseren wij, om te voldoen aan het GLB, 3% Italiaans raaigras mee te zaaien.


GreenCover GLB- ready, de kant-en-klare vergroeningsmengsels
GreenCover GLB- ready mengsels als Doublet Plus, Silke Plus, Italiaans Plus en Saloon Plus, zijn erkende vergroeningsmengsels voor gebruik binnen het nieuwe GLB.

● Wanneer u er voor kiest om de 5% vergroening geheel met groenbemesters (GLB ready mengsels) in te vullen, dan moet u uw totale bedrijfsoppervlakte vermenigvuldigen met 0,167. Een bedrijf met 100 ha akkerbouw zal dan 16,7 ha verplicht in de vergroening moeten stoppen.
● Het vanggewas moet na de oogst minimaal 10 weken op het land staan voor het mag worden  ondergeploegd.
● Het vanggewas mag gewoon worden bemest met dierlijke mest en kunstmest.
● Gewasbeschermingsmiddelen mogen niet worden gespoten in het vanggewas.
● In DOUBLET Plus (bladrammanas) en SALOON Plus (gele mosterd) mag de bloeiwijze er gedurende de teelt worden uit geklepeld. Wanneer dit op    tijd wordt gedaan wordt de wortelgroei gestimuleerd.
● NAK- certificaat vijf jaar bewaren als bewijs voor vergroeningspremie.
● Laatste stand over wet- en regelgeving, kijk op www.mijnrvo.nl of www.glbcheck.nl


Hey-tip
Zaait u een grasgroenbemester en wilt u al vroeg werken aan een stevig en diep doorwortelde grasgroenbemester? Zaai dan Proterra mee aan uw zaaitarwe. Proterra is een mengsel van rietzwenkgrassen en zorgt voor een vroege start. Proterra als doorzaai in tarwe telt mee voor de vergroening.

Het aaltjesschema groenbemesters geeft u meer inzicht welke groenbemesters passen in uw bouwplan.


Vraag ons gerust naar de mogelijkheden binnen uw bedrijf.
 

 

 


      Actueel weer
      Nieuws 
      Akties