U bevindt zich hier:  Gewasbescherming
Gewasbescherming

                


Heyboer BV, een begrip voor kennis en vakmanschap in gewasbescherming 

Een breed assortiment gewasbeschermingsmiddelen levert Heyboer BV uit voorraad vanuit de vestigingen Biddinghuizen en Zeewolde. Heyboer BV is een begrip voor:
• kennis en ervaring
• uitstekende service en begeleiding met advies-op-maat advisering
• snelle levering

In gewasbescherming zijn wij actief in o.a. de volgende sectoren; akkerbouw en vollegrondsgroenten, fruitteelt en vruchtboomkwekerij, veehouderij, bloembollen en groentechniek.

Noviteitenplatform Heyboer BV
Elk jaar hebben wij, in samenwerking met onderzoekcentrum Innoventis en fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, een noviteitenplatform voor onze relaties. Op dit platform staan diverse gewassen waar bestaande en nieuwe toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen worden beproefd en getoond.

Advies op maat
Het gebruik van gewasbescherming hoort altijd in relatie te staan tot de omstandigheden op de locatie. Daarom onderhouden de ervaren adviseurs van Heyboer BV nauw contact met hun relaties over toepassing en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor het updaten van kennis bij de adviseurs worden proeven van fabrikanten en Innoventis bezocht en is er uitwisseling van ervaring en kennis met o.a. fabrikanten, Innoventis en collega-bedrijven. Als voorbereiding op het nieuwe seizoen bespreken onze adviseurs in de wintermaanden het bouwplan bij alle relaties. Vervolgens stellen zij samen met de relatie een plan van aanpak op voor het nieuwe seizoen. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke situatie van het bouwplan en geluisterd naar de wensen van de relatie. Tijdens het groeiseizoen dragen de Heyboer adviseurs zorg voor een zo optimaal mogelijke teeltbegeleiding. Zo kunnen zij komen tot een weloverwogen en op maat gesneden advies.
 
Heyfax Informatie Systeem
Wanneer in het seizoen onkruiden en ziekten worden waargenomen, moet daar snel en doeltreffend op worden gereageerd. Vaste relaties die gewasbeschermingsmiddelen afnemen kunnen daarom als extra ondersteuning een mail- of faxabonnement nemen op de Heyfax, het advies informatie systeem van Heyboer BV. Deze teeltactualiteiten komen tot stand naar aanleiding van dagelijkse uitwisselingen van ervaringen en waarnemingen die de adviseurs hebben. Bij elke actualiteit wordt een bericht opgesteld waarbij abonnees meteen worden geattendeerd. Bij het tot stand komen van de Heyfax worden zo nodig ook beslissingsondersteunende systemen geraadpleegd.

Beslissingsondersteunende systemen
Heyboer adviseurs kunnen in hun advisering verschillende beslissingsondersteunende systemen raadplegen. Hiervoor maakt Heyboer BV gebruik van een netwerk van weerpalen. Relaties zelf hebben ook de mogelijkheid zich bij Heyboer BV te abonneren op één of meerdere beslissingondersteunende systemen(BOS).

Spuit Heyboer in actie.jpg Wegedoornluis 2013.jpg Phytophthora 2013.jpg Tijdens het groeiseizoen dragen de Heyboer adviseurs zorg voor een zo optimaal mogelijke teeltbegeleiding. Op de foto ziet u bruine roest aantasting in wintertarwe. Heyboer BV heeft in 2009 geinvesteerd in twee zelfrijdende Delvano’s met het airtec systeem. Deze luchtondersteunende techniek zorgt voor een goede indringing in het gewas, Beide Delvano's zijn zo uitgevoerd dat nagenoeg elk gewas gespoten kan worden op elke spoorbreedte tussen 1,50 en 2,25 meter
Cercospora in suikerbieten.JPG Stemphilium (5).JPG Elk jaar heeft Heyboer BV voor haar relaties een rassendemo zaaiuen. Rassen van alle zaadveredelingsbedrijven zijn hierin vertegenwoordigd. Klant zijn bij Heyboer BV betekent dat u als klant gebruik kan maken van het Heyboer advies informatie systeem dat inspeelt op teeltactualiteiten op uw bedrijf. Elk jaar heeft Heyboer BV, in samenwerking met Innoventis en fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, een demoplatform voor haar relaties.
 

 


      Actueel weer
      Nieuws 
      Akties