Virusbeheersing in pootgoed 2022

Luisbestrijding en virusbeheersing in pootgoed 2022. Deze informatie wordt wekelijks ge-update

Content manager
/ Categorieen: Nieuws

Dit jaar krijgt u voor het eerst de luizenuitslagen binnen via whatsapp. Wij zullen u wekelijks voorzien van een update van de luizensituatie.

Door de open winter die we hebben gehad en het warme en droge weer van afgelopen weken, is de opbouw van de luizenpopulatie meteen snel op gang. In de bieten zien we daarom ook al vroeg luizen en dient er snel ingegrepen te worden om virusoverdracht te voorkomen. Dit geldt voor pootgoed natuurlijk ook. Start daarom vanaf 40-50% opkomst direct met viruspreventie. Bij een snelgroeiend gewas is het belangrijk om een kort spuitinterval van 4-5 dagen aan te houden. Daarbij is het belangrijk om al vroegtijdig systemische luizendoders in te zetten. De basis van het schema blijft 1 l Olie-H/Kompaan per dag. Uit eigen onderzoek van CropSolutions blijkt dat bij de halvering van de dosering virusolie het percentage Y-virus meer dan verdubbeld.


Wat kunt u doen als voorbereiding tegen luizen en virusoverdracht 

 • Zorg voor een juiste bemestingsstrategie, voorkom te snelle loofgroei.
 • Dek afvalhopen goed af.
 • Begin zo vroeg mogelijk met selecteren.
 • Begin op virus vatbare rassen vanaf 40% opkomst met het inzetten van virus-olie (Olie H en Kompaan afwisselen met elkaar). Zorg vooral in het begin voor korte intervallen (3-4 dagen).
 • Bij hoge luizendruk direct vanaf opkomst starten met een correctiebespuiting met een luisdodend middel.
 • Bij voorkeur vlak voor een selectie ronde een luisdodend middel inzetten. Hierdoor wordt in een luisvrij gewas geselecteerd en wordt zo veel mogelijk virus overdracht voorkomen.
 • Voorkom altijd hergroei na loofdoding, pas de loofdoodstrategie hier zoveel als mogelijk op aan.


Advies viruspreventie

 • Start vanaf opkomst om de maximaal 4-5 dagen met: 4-5 l/ha Olie-H/Kompaan + pyrethroïde Sumicidin Super. Vuistregel Olie-H/Kompaan: 1 l/ha per dag. Olie-H/Kompaan inzetten tot en met minimaal de 2de selectieronde. Houdt vooral de eerste periode het interval kort (3-4 dagen)!
 • 1 l/ha Plant Care pepermuntolie toevoegen aan de Olie-H/Kompaan geeft in proeven van CropSolutions een positief resultaat. De repellende werking wordt met deze combinatie verbeterd.
 • Een aantal telers hebben ook goede ervaringen met het gebruik van Prolong in combinatie met Olie-H/Kompaan. De repellende werking wordt met deze combinatie verbeterd en is te vergelijken met Plant Care pepermuntolie. Advies Prolong: 75-100 ml/ha Prolong per 100 liter spuitvloeistof.
 • Pyrethroïden als Sumicidin Super hebben vooral een werking bij relatief koel en bewolkt weer. Bij Warm en zonnig weer breken pyrethroïden versneld af. Maak in uw strategie gebruik van de eigenschappen van deze middelen.
 • Zorg dat minimaal elke 10 dagen een keer een correctiebespuiting (luisdoder) plaatsvindt. In perioden van hoge luisdruk adviseren wij om wekelijks een luisdoder toe te voegen.Wij adviseren direct na opkomst een correctiebespuiting uit te voeren met bijvoorbeeld 0,25 kg/ha Gazelle/Antilop (dezelfde actieve stof). Closer/Sequoia (dezelfde actieve stof) hebben de langste werkingsduur, maar mogen allebei pas na de bloei 1 keer worden ingezet met 0,2 l/ha.  Batavia (0,75 l/ha) heeft ook een toelating in aardappelen tegen bladluizen. Het heeft geen direct dodende werking op luizen, maar wel een lange systemische werking. Het heeft dus maar een beperkte werking op non-persistente virusoverdracht, maar wel een zeer goede werking op persistente virusoverdracht. Ook dit middel mag pas toegepast worden na de bloei.

 

Gebruik voldoende water voor een goede luisdoding (correctiebespuiting) tot onder in het gewas. Voer een correctiebespuiting bij voorkeur altijd apart uit met voldoende (300-400 l/ha) water.


 

Laatste update luizenvangsten 

 

 

 

Laatste update luizenvangsten

Vorig artikel Groeiverbeteraars
×