U bevindt zich hier:  Gewasbescherming  -  Groentechniek
Groentechniek


Gewasbescherming in openbaar en particulier groen
Heyboer BV adviseert hoveniers, gemeenten, beheerders en uitvoerders in het openbaar groen en golfbanen. U kunt bij ons terecht voor advies en levering van o.a. gewasbeschermingsmiddelen, chemiekasten en spuit- en randapparatuur.

DOB op verhardingen is een belangrijk begrip geworden in het openbaar groen. Om uw spuitlicentie actueel te houden worden speciaal voor de groensector aparte gewasbeschermings bijeenkomsten georganiseerd waar ook onderwerpen als DOB worden behandeld. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u met ons contact opnemen.


Promotieblad groentechniek

Openbaar groen voetbalvelden Heyboer BV adviseert beheerders van gemeenten en provincies grasmengsels voor bermen en dijken. Heyboer BV adviseert gemeenten hoe om te gaan met onkruidbestrijding in openbaargroen. Heyboer BV adviseert beheerders van golfbanen hoe om te gaan met onkruidbestrijding en schimmelbestrijding.
 

 


      Actueel weer
      Nieuws 
      Akties