U bevindt zich hier:  Gewasbescherming  -  Akkerbouw en vollegrondsgroenten
Akkerbouw en vollegrondgroenten


Kennis en vakmanschap in akkerbouw en vollegrondgroenten
Heyboer BV is in de akkerbouw en vollegrondsgroenten een begrip voor kennis en ervaring, dit in combinatie met een uitstekende service en begeleiding met advies-op-maat advisering.

Wij streven er naar u als relatie zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.
Dit doen wij door o.a.
• Het aanbieden van een intensieve teeltbegeleiding
• Het beschikbaar stellen van een advies informaties systeem dat inspeelt op teeltactualiteiten op uw bedrijf.
• De adviseurs van Heyboer BV maken gebruik van onderzoeksresultaten van onafhankelijk onderzoekcentrum Innoventis.
• Onze adviseurs zien het gehele jaar door proeven van fabrikanten en vormen hierdoor een duidelijke mening over
   verschillende toepassingen.
• Wij maken in onze advisering gebruik van beslissingsondersteunende systemen(BOS). Wij stimuleren onze relaties ook actief hier aan deel te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde vestiging of met één van onze adviseurs.

 

Bruine roest aantasting in wintertarwe Heyboer BV verkoopt beslissingsondersteunende online modules. In onze advisering maken wij hier ook gebruik van. Klant zijn bij Heyboer BV betekent dat u als klant gebruik kan maken van het Heyboer advies informatie systeem dat inspeelt op teeltactualiteiten op uw bedrijf. Phytopthora in aardappelen Luizen in wintertarwe
Tripsaantasting in zaaiuien Elk jaar heeft Heyboer BV, in samenwerking met Innoventis en fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, een demoplatform voor haar relaties. Valse meeldauw in zaaiuien Onkruidbestrijding in witlof Onkruidbestrijding Centium in Suikerbieten
Stemphilium in zaaiuien Op het demo platform staan diverse gewassen waar bestaande en nieuwe toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen worden beproefd en getoond. Septoria in wintertarwe Heyboer BV heeft in 2009 geinvesteerd in twee zelfrijdende Delvano’s met het airtec systeem. Deze luchtondersteunende techniek zorgt voor een goede indringing in het gewas, Beide Delvano's zijn zo uitgevoerd dat nagenoeg elk gewas gespoten kan worden op elke spoorbreedte tussen 1,50 en 2,25 meter Alternaria in aardappelen
 

 


      Actueel weer
      Nieuws 
      Akties