U bevindt zich hier:  Bemesting
Bemesting

 

Bemestingsplan
Met de aangescherpte bemestingsnormen en het toegenomen aantal producten, wordt de juiste inzet van meststoffen de komende jaren steeds belangrijker. Met minder meststoffen dezelfde of een betere opbrengst behalen is de uitdaging naar de toekomst. Onze teeltadviseurs kunnen geheel vrijblijvend met u een bemestingsplan doorrekenen. Uiteraard houdt ons bemestingsprogramma rekening met de actuele gebruikersnormen van stikstof en fosfaat. Heyboer levert  zowel korrelkunstmeststoffen als vloeibare meststoffen. Korrelmeststoffen leveren wij in zakgoed en in bigbags van o.a. 750 en 1000 kg.

 

 

Gespecialiseerd in specifieke bladmeststoffen
Op het gebied van bemesting levert Heyboer BV speciale bladmeststoffen voor het gericht bijsturen van gewassen. Deze middelen zijn effectief om gebreken die tijdens het seizoen optreden preventief of curatief te corrigeren. Het kan hierbij gaan om bij voorbeeld magnesium, borium of mangaangebrek

Bio-stimulatoren als Selon en Tuba en TubaPlus, verhogen de weerstand van de plant. Deze producten, waarvan de werking is bewezen door meerjarig onderzoek van Innoventis en door praktijkveldproeven, worden door Heyboer BV op de markt gebracht.

Total Care is een complete bladmeststof ter ondersteuning van de groei en bladkwaliteit. Total Care is zeer geschikt voor perioden van slechte opname vanuit de bodem. Total Care kan o.a. worden toegepast in uien en wortelen.


De bladmeststof N-xt - N18Ca Mg Mn is de oplossing in elk gewas voor sturing van groei en kwaliteit. N-xt bladmeststof - N18 Ca Mg Mn is een efficiente (over)bemesting voor veel gewassen en is eenvoudig toepasbaar in combinatie met diverse fungiciden en insecticiden.


 De vloeibare meststoffen van N-xt fertilizers onderscheiden zich van andere meststoffen, dat ze gemaakt zijn uit stabiel organisch materiaal, niet uitspoelen, geen negatieve invloed hebben op het bodemleven en een bijzondere hoge benuttings coefficiënt hebben. 


N-xt meststoffen die wij in ons sortiment hebben opgenomen zijn o.a.:
N-xt 18 Bladmeststof
N-xt FertiPhos 
N-xt Calcium


Voor elk gewas is er een advies hoe N-xt bladmeststoffen te gebruiken.
Folder N-xt Uien
Folder N-xt Aardappelen
Folder N-xt Suikerbieten
Folder N-xt Wortelen
Folder N-xt Vollegrondsgroenten
Folder N-xt Grasland
Folder N-xt Mais

 


Fosfaatrijenbemesting
Gewassen als aardappelen en uien hebben verse fosfaat nodig bij de start. Wist u dat een aardappelplant al meer dan 50% van zijn fosfaatbehoefte verbruikt  heeft rondom opkomst? Fosfaat uit organische mest die in het najaar ervoor is toegediend wordt merendeel vastgelegd in de grond. Deze mag u nauwelijks meenemen als fosfaataanbod het jaar erop.  Daarom is het belangrijk bij aardappelen en uien altijd gebruik te maken van verse fosfaat bij de start. Met de aanscherping van de fosfaatnormen wordt het steeds aantrekkelijker fosfaat mee te geven met poten en zaaien in de rij. Hiermee kunt u een aanzienlijke hoeveelheid fosfaat besparen. De bespaarde hoeveelheid fosfaat kunt u weer gebruiken bij het aanwenden van compost of organische mest. Enkele producten die geschikt zijn om te gebruiken bij het zaaien en poten zijn o.a. N-xt FertPhos vloeibaar en PhysioStart granulaat.


N-xt FertiPhos is de fosfaatmeststof van N-xt fertilizer. Deze meststof is uitermate geschikt als fosfaatrijenbemesting in de pootgoedteelt. FertiPhos bevat 21% direct opneembaar fosfaat en 9% ammoniumstikstof en is goed te mengen met Subliem, Amistar en Actara en geeft geen verstoppingen. In diverse proeven in pootgoed komt N-xt FertiPhos er het beste uit!   Vraag er beslist naar bij uw Heyboer adviseur.
Folder N-xt FertiPhos
Aandachtspunten en doseertips N-xt FertiPhos

 

Physiostart microgranulaat starter is een meststof voor in aardappelen en uien met 28% direct opneembare start fosfaat en een klein beetje stikstof, Zwavel en Zink. Daarnaast bevat de microgranulaat een biostimulant die de haarwortelontwikkeling van de plant sterk bevordert. De meststof is uitermate geschikt voor bij de start in de uien- en aardappelenteelt.  Vraag er beslist naar bij uw Heyboer adviseur.

 

Bacteriosol brengt uw bodem tot leven! Door insporing, grondbewerking, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest wordt het bodemleven herhaaldelijk beschadigd. Met Bacteriosol worden micro-organismen in geconcentreerde vorm aan de bodem worden toegevoegd, hierdoor wordt de bodemkwaliteit aanzienlijk verbetert en het bodemleven wordt hersteld. Waardoor de plant minder stress heeft en regelmatiger groeit, veel meer wortels vormt en periodes van droogte en nattigheid veel beter aankan.


 


Vraag ons gerust vrijblijvend een berekening te doen voor uw bedrijf.

Mangaangebrek in wintertarwe Mangaangebrek in aardappelen geeft zwarte stippen langs de nerven. Op tijd starten met Mantrac kan mangaan gebrek voorkomen. Mangaangebrek kan zich voordoen in zowel aardappelen als uien. Op tijd starten met Mantrac voorkomt schade van mangaangebrek. Magnesiumgebrek kan vroeg in het seizoen schade geven. Op tijd Hydromag toepassen voorkomt magnesiumgebrek. Boriumgebrek in aardappelen zien we de laatste jaren nogal eens voorkomen in Innovators op lichte gronden. Op tijd Bortrac toepassen voorkomt boriumgebrek.
 

 


      Actueel weer
      Nieuws 
      Akties